Home » Jairon Vince Yun by Sofia (PHR)
Jairon Vince Yun Sofia (PHR)

Jairon Vince Yun

Sofia (PHR)

Published 2010
ISBN : 9789710241460
Mass Market Paperback
128 pages
Enter the sum

 About the Book 

Titiyakin ko na hindi ka na masasaktan uli. Hindi na mawawala sa iyo ang lalaking pinakamamahal mo... Hinding-hindi na ako mawawala.Kung may lugar sa mundo na ayaw tapakan ni Alexandra, iyon na marahil ang Stallion Island Riding and Leisure Club.MoreTitiyakin ko na hindi ka na masasaktan uli. Hindi na mawawala sa iyo ang lalaking pinakamamahal mo... Hinding-hindi na ako mawawala.Kung may lugar sa mundo na ayaw tapakan ni Alexandra, iyon na marahil ang Stallion Island Riding and Leisure Club. Kahit iyon pa ang pinakamagandang lugar sa mundo, hindi na niya nanaising makita pa ang ex-boyfriend niyang si Jairon Vince Yun. Nang mag-break sila ay hindi man lang siya hinabol nito. Ni minsan ay hindi ito nakiusap na bumalik sa kanya. At hindi nito pinahahalagahan ang pagmamahal niya kahit isinuko niya ang kanyang pangarap para ditoBut when her brother Alessandrace left for a Tibetan expedition, he left his martial arts dojo Mist Fusion into her hands. At ang aalalay sa kanya ay si Jairon.Nagsilbing isang malaking battlefield ang Stallion Island para sa kanila ni Jairon. Subalit sino nga ba ang mananalo? Ang isip na nagsasabing hindi na niya dapat mahalin ito - o ang puso niyang hanggang ngayon ay hangal pa rin sa pagmamahal dito?